سخن رئیس همایش

 

 

 

 

 

 

پس از برگزاری موفق نخستین دوره همایش در سال قبل، موسسه راه بهروزی با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دارای پروانه فعالیت موسسات فناور, دانش به شماره ثبت 105وشماره شناسه ملی10320011367 اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در نظر دارد دومین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمانهای سرآمد را نیز در راستای ترویج و توسعه دانش مدیریت و رهبری، تولید آثار فاخر و دانش بنیان ، نمایه سازی آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی، شناسایی و معرفی پژوهشگران برجسته جهانی برگزار نمایدن همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور سازمانهای سرآمد برگزار نماید.

 

 

دومین همایش بین المللی مدیران و رهبران نوآور.سازمانهای سرآمد، نیز بستر و ظرفیتی است تا اندیشمندان، محققان و دانشجویان حوزه مدیریت را گرد هم آورد و آخرین دستآوردهای علمی  در این حوزه  بررسی شود و هم اندیشی علمی صورت پذیرد و با نمایه سازی مقالات در پایگاه های استنادی معتبر به تولید علم و نظریه علمی بپردازند. این گردهمایی بزرگ فرصتی برای هم افزایی صاحبان پروژه های ملی و بین المللی و تبادل تجربه با انتقال دانش برای مدیران دولتی و غیر دولتی است. همچنین این همایش برای دانشجویان و متقاضیان کسب و کار در دنیای حقیقی نیز کسب تجربه  است تا بتوانند با مدیران و صاحبان تجربه آشنا شوند و دانش خود را با تجربه مدیران ارشد به اشتراک گذارند.

 

 

 

 

dr. behouzi