آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات کنفرانس
1398/11/10

پورتال همایش راه اندازی گردید.

پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری کنفرانس نیز باشند.

 

 

m