تمدید مهلت ارسال مقالات و زمان برگزاری همایش
1399/06/31

به نقل از کمیته اجرایی همایش، دکتر محمد بهروزی ـ رئیس پنجمین همایش ملی مدیران و رهبران نوآور، سازمان های سرآمد- با بیان اینکه این تمدید در راستای پیگیری پژوهشگران برای نگارش مقاله جهت این رویداد صورت گرفته است، اظهار کرد: شورای راهبری همایش پایان بهمن ماه را آخرین مهلت و آخرین تمدید برای ارسال مقالات تعیین کرد تا ضمن همراهی با نویسندگان مقالات، به چرخه تولید دانش در این زمینه نیز یاری رسانده باشد.


وی تاکید کرد: زمان برگزاری همایش اسفندماه 99 است و امید داریم با برگزاری چند نشست و پنل های تخصصی امکان ارائه را برای مقالات برگزیده فراهم آوریم که این پنل ها با حضور پژوهشگران و اساتید و با توجه به شرایط کشور از جهت روند بیماری کرونا یا به صورت مجازی یا حضور حداقلی خواهد بود.

 

رییس پنجمین همایش ملی مدیران و رهبران نوآور، سازمان های سرآمد یادآور شد: این همایش از درجه علمی خوبی برخوردار است و مقرر شده است جوایزی به مقاله برتر اعطا شود.

وی از تلاش جهت چاپ مقالات برتر در نشریات علمی ـ پژوهشی و ترویجی کشور خبر داد و ابراز کرد: اگرچه مقالات مطلوب و مناسب دریافتی به شکل رایج تمامی همایش‌ها در مجموعه کتاب مقالات این رویداد به چاپ خواهد رسید، اما تلاش خواهیم کرد که مقالات برتر در نشریات علمی معتبر کشور به چاپ برسد.